Pomohl Vám tento blog?

středa 16. ledna 2008

15) Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, framgment by Jana

VĚTA DVOJČLENNÁ
- věta, která obsahuje podmět i přísudek -př. Děti jásají.
- patří sem i věty s nevyjádřeným a všeobecným podmětem
- vyskytuje se zde predikce (přisuzování) – vztah mezi podmětovou a přísudkovou částí věty, vyjadřuje se tvarovou shodou v osobě a čísle

- přísudek je vyjádřen slovesným tvarem
- rozlišujeme PŘÍSUDEK:
1) slovesný – je vyjádřen určitým tvarem plnovýznamového slovesa (Dítě se směje)
a) jednoduchý – tvar jednoho plnovýznamového slovesa (učím se, pracoval
bych)
b) složený – určitý tvar modálního nebo fázového slovesa + infinitiv plnovýznamového slovesa (musím se učit, přestalo pršet)

2) jmenný se sponou – tvoří ho sponové sloveso + jméno (Petr je žákem gymnázia.)

3) jmenný beze spony – spona je nevyjádřená, ale lze jí domyslet (Mlčeti zlato.)

- PODMĚT je nejčastěji podstatné jméno, přídavné jméno a zájmeno, může být vyjádřen také infinitivem (Chybovati je lidské.), příslovcem + podstatným jménem (Na zbytečnosti není dost peněz.), číslovkou + podstatným jménem (Bylo dodáno jen 20 kusů.)
- je vždy v 1. pádě a vyjadřuje činitele děje

- může být: vyjádřený - může být jakýmkoli slovním druhem (Petr pracuje.)
nevyjádřený - lze ho doplnit z předchozí věty nebo ze souvislosti (Právě přichází.)
všeobecný - není přesně řečeno, co je podmětem, týká se více lidí (Co dávají dnes v televizi?)

VĚTA JEDNOČLENNÁ
- obsah je vyjádřen jen jedním základním větným členem
- jednočlenné věty slovesné vyjadřují zpravidla přírodní jevy (Hřmí), duševní (Stýská se mi) nebo tělesné stavy (Bolí ho v krku) - mohou být holé (Bylo parno. Prší.) nebo rozvité (Bylo mu v tom zabráněno tyčí.)

VĚTNÝ EKVIVALENT
- nevětná výpověď
- nemá přísudek
druhy:
- jmenné – základem je jméno (Skvěle. Prima. Dobře.)
- infinitivní – základem je infinitiv (Mít hodně peněz. Kam jít.)
- citoslovečná – základem je citoslovce (Haló. Au.) -> nebývají rozvité

VĚTNÝ FRAGMENT
- nevětný výpověď
- tvoří ho jeden a více členů rozvíjejících (ne základní skladební dvojice)
- přání, pozdravy, věnování, výzvy
druhy:
- jmenné – Vodu! Jednu kávu. Dobrou noc.
- příslovečné – vpřed, kampak, rychle za ním

Žádné komentáře: